muse-img

+ 48 61 425 43 03

AD Consulting

BIURO RACHUNKOWE • DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWEAD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Przedstawiamy Ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Ostateczna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.


Do podpisania umowy wymagane jest:

1. założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) - wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

2. założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy - wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem,

3. zabezpieczenie umowy w jeden ze sposobów wskazanych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.Nabór Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości prowadzony będzie w terminie od dnia 28 lutego 2017r. do dnia 6 marca 2017 roku.

Informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zamieszczony został Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy ponadto, iż dokonaliśmy zmiany w biznesplanie - jest to zmiana techniczna, dotyczy ilości przyznawanych punktów i nie wpływa na zakres merytoryczny biznesplanu.

UWAGA: Osoby, które rozpoczęły prace nad biznesplanem nie muszą nic w nim zmieniać.W załączeniu prezentujemy zaktualizowaną w dniu 11.01.2017 r. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Moja firma- mój sukces".

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.Informujemy , iż spotkania z doradcą zawodowym oraz szkolenia odbywać się będą w podziale na 3 grupy.

Poniżej prezentujemy składy poszczególnych grup szkoleniowo-doradczych.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3


W załączeniu prezentujemy Listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Moja firma- mój sukces".

Jednocześnie informujemy, iż kolejnym etapem realizacji Projektu będzie Wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Zgodnie z "Regulaminem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego " zawarte zostaną umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z Uczestnikami oraz odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia dla każdego Uczestnika Indywidualnego Planu Działania.

O terminie spotkania z doradcą zawodowym Uczestnicy Projektu zostaną wkrótce powiadomieni.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU


Zakończyliśmy I i II etap rekrutacji do Projektu „Moja firma- mój sukces".

W dniach 5-6 grudnia br. Komisja Rekrutacyjna oceniła formularze rekrutacyjne kandydatów, chcących wziąć udział w Projekcie.

Następnie w dniach 9-14 grudnia br. przeprowadzony został II etap rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, który badał predyspozycje kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu I i II etapu rekrutacji, do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostało 45 osób.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie przeszli ten etap realizacji projektu.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.


Informujemy, że w dniu 30 listopada 2016 r. zakończyliśmy przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „MOJA FIRMA - MÓJ SUKCES”.

Ponadto informujemy, iż trwa ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych.


Rekrutacja do projektu odbywa się od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Są jeszcze wolne miejsca!

Zapraszamy!!!