muse-img

+ 48 61 425 43 03

AD Consulting

BIURO RACHUNKOWE • DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA

realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 pn.
„PERSPEKTYWA ZMIANY”


Projekt skierowany jest do:
Osób zagrożonych utratą pracy , bądź przewidzianych do zwolnienia oraz bezrobotnych w wieku 30 +, którzy utracili pracę z przyczyn zakładu pracy z terenu województwa wielkopolskiego.


Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy do 30.04.2019 r. 65 osób , w tym 30 kobiet i 35 mężczyzn dzięki :

 • aktywizacji zawodowej 15 osób bezrobotnych , które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawę zdolności finansowej 12 osób, a w efekcie powyższych , utworzenie 12 nowych , trwałych przedsiębiorstw , aktywnych przez min 12 miesięcy oraz
 • dostosowaniu kompetencji i/lub kwalifikacji 40 osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub przewidzianych do zwolnienia i 10 osób bezrobotnych , które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, do wymogów lokalnych rynków pracy i potrzeb pracodawców oraz nabycie umiejętności praktycznych w zawodzie przez 10 osób , a w efekcie utrzymanie zatrudnienia w dotychczasowym miejscu pracy lub podjęcie nowego przez 21 osób.W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:

 • DORADZTWA ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGICZNEGO
 • POŚREDNICTWA PRACY
 • SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
 • STAŻY ZAWODOWYCH
 • DOTACJI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – nawet do 34.330,24 zł.Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek formie cateringu,
 • pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla osób bezrobotnych
 • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie.Wartość projektu : 1.037.458,65 zł.
Wkład Funduszy Europejskich : 881.839,85 zł.UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.projekty.adconsulting.com.pl z tematem "PERSPEKTYWA ZMIANY". Poinformujemy Państwa wówczas o rozpoczęciu rekrutacji.„PERPEKTYWA ZMIANY”


TO SZANSA NA ZDOBYCIE KWALIFIKACJI
I/LUB KOMPETENCJI ZAWODOWYCHmuse-img muse-img