muse-img

+ 48 61 425 43 03

AD Consulting

BIURO RACHUNKOWE • DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.
„PERSPEKTYWA ZMIANY”


Przedstawiamy Ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Ostateczna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.


Do podpisania umowy wymagane jest:

1. założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) - wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

2. założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy - wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem,

3. zabezpieczenie umowy w jeden ze sposobów wskazanych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.Nabór Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości prowadzony będzie w terminie od dnia 1 marca 2018r. do dnia 14 marca 2018 roku.

Informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zamieszczony został Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.
W załączeniu prezentujemy Listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Perspektywa zmiany".

Jednocześnie informujemy, iż kolejnym etapem realizacji Projektu będzie Wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Zgodnie z "Regulaminem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego " zawarte zostaną umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z Uczestnikami oraz odbędzie spotkanie z Doradcą zawodowym w celu ustalenia dla każdego Uczestnika Indywidualnego Planu Działania.

O terminie spotkania z Doradcą Zawodowym Uczestnicy Projektu zostaną wkrótce powiadomieni.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU


Rekrutacja do projektu dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego zakończyła się 5 stycznia 2018 r.

Komisja Rekrutacyjna oceniła Wstępne formularze rekrutacyjne wraz z Opisem działalności kandydatów chcących wziąć udział w Projekcie.

Następnie przeprowadzony został II etap rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, który badał predyspozycje kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostało 15 osób.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie przeszli ten etap realizacji Projektu.

Poniżej prezentujemy Wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu.

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU


Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane rekrutacją do projektu dla kandydatów do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej ( kursy i szkolenia ).


Rekrutacja do projektu dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego odbywa się od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 5 stycznia 2018 r.

Są jeszcze wolne miejsca!

Zapraszamy!!!

Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane rekrutacją do projektu dla kandydatów do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej ( kursy i szkolenia ).


Rekrutacja do Projektu "PERSPEKTYWA ZMIANY " rozpocznie się 1 grudnia 2017 r.

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zamieszczony został Regulamin rekrutacji oraz Formularz rekrutacyjny i Opis działalności gospodarczej.